TIKPAT MĪKSTI, TIKAI AR CITU NOSAUKUMU. Sēžammaisi “Pušku pušku” tagad būs – “Slowdown”
Plašākais sortiments Ziemeļeiropā!
Sazinieties ar mums! Numurs: +371 271 08489 E-pasts: info@slowdown.lv

Datu aizsardzība

Pateicamies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Mēs izturamies ar lielu atbildību pret jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc vietnē vēlamies jums sniegt ne tikai plašu preču piedāvājumu, bet arī nodrošināt jūsu tiesības personas datu apstrādes ziņā. Mēs ņemam vērā Lietuvas Republikas Personu datu juridiskās aizsardzības likumā noteiktās prasības, kā arī citus Lietuvas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.

 1.    Ko mēs darām ar jūsu sniegto informāciju?

Apstrādājam un izmantojam jūsu pēc brīvas gribas sniegtos personas datus, lai uzturētu saziņu ar klientiem, reklāmas nolūkos, kā arī izpildot pasūtījumu. Ja nepieciešams, attiecīgi dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējam. Taču mēs nepārdodam jūsu datus un nenododam tos trešajam personām citos veidos.

 2.    Kuros gadījumos vācam, apstrādājam un izmantojam jūsu personisko informāciju?

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantota “Google Analytics” programmatūra, ar kuras palīdzību tiek vākti un uzkrāti dati mārketinga un optimizēšanas nolūkā. Lai to izdarītu, tiek izmantotas sīkdatnes (“cookies”). Šim nolūkam tiek fiksētas datu kopas par to, kā jūs izmantojat vietni, dzēšot personiskus datus, pēc kuriem varētu identificēt personu. Kopā ar citiem datiem tiek fiksēta arī jūsu IP adrese. Vietņu adreses (domēni), kuras apmeklējāt pirms tam, kā arī jūsu interneta vai sakaru pakalpojumu sniedzēja piekļuves apmēri netiek analizēti. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, uz kuras pamata tiek vākti un uzkrāti šie dati. Šis aizliegums stājas spēkā no atsaukšanas brīža. Tikai tādēļ, lai aizsargātu savas sistēmas, mēs (un atsevišķos gadījumos arī trešās personas) uzkrājam ievades failus, kurus veido informācija par katra lietotāja piekļuvi datu bāzēm šajā tīmekļa vietnē, kā arī to lejupielādēm. Ikvienu ievades failu veido:

  • tīmekļa vietne, no kuras jūs nokļūstat mūsu vietnē;
  • IP adrese;
  • piekļuves datiem datums un laiks;
  • klienta pieprasījums;
  • HTTP atbildes kods;
  • nododamo datu apmērs;
  • informācija par jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un operētājsistēmu.

 

Atkarībā no Lietotāja un/vai Izmantotāja pasūtīto konkrēto Pakalpojumu rakstura tiek vākti un glabāti šie Personas dati:

1. Lai izpildītu pasūtījumu: vārds, uzvārds, dzīvesvieta, pasta indekss, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, klienta identifikators (kuru klientam piešķir sistēma). Šo datu apstrādes pamats ir pasūtījums.

2. Mārketinga nolūkā: elektroniskā pasta adrese, IP adrese, sīkdatnes (“cookies”). Šo datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.

Vēloties, lai mūsu vietnes apmeklējums jums būtu maksimāli ērts, savu piedāvāto sēžammaisu prezentēšanai izmantojam sīkdatnes (“cookies”). Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek ierakstītas vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammas kešatmiņā. Savā pārlūkprogrammā jūs varat veikt iestatījumus, lai sīkdatnes netiktu ierakstītas cietajā diskā, vai dzēst jau ierakstītas sīkdatnes. Vietnē tiek izmantotas divu veidu Sīkdatnes:

1. Pirmais Sīkdatņu veids – slowdown.lv, vēloties uzlabot savu Vietni un nodrošināt piedāvāto Pakalpojumu dažādību un kvalitāti, kā arī efektīvu Vietnes izmantošanu, informē, ka, izmantojot vietni, tiek vākta informācija, kas ir paredzēta Vietnes apmeklētības aprēķināšanai (statistiskās informācijas vākšanai), lai izveidotu Lietotāju un/vai Izmantotāju interesēm atbilstošu Vietnes saturu un saglabātu apmeklētības vēsturi, ja tiek saņemta Lietotāja un/vai Izmantotāja piekrišana, kā tas ir noteikts šajā Privātuma politikā. Piekrišana ir spēkā līdz brīdim, kad Lietotājs un/vai Izmantotājs atsauks savu piekrišanu, informējot par to Vietnes administratoru, rakstot uz šo e-pastu: info@slowdown.lv

2. Otrs Sīkdatņu veids – informējam, ka, pievienojoties Vietnei nolūkā izmantot Vietni, jūsu datorā tiek ierakstītas sīkdatnes: sīkdatnes, kas ir obligātas, lai tīmekļa vietne funkcionētu (PHPSESSID). Šī sīkdatne ir paredzēta, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Tā tiek dzēsta brīdī, kad tīmekļa vietne tiek aizvērta. Tiek izmantotas arī šīs sīkdatnes: inspectlet.com, onesignal.com, “Google Tag manager”, “Facebook pixel”.

 Ja tiek lūgts ievadīt personiskus un komerciālus jūsu datus (piemēram, elektroniskā pasta adresi) nolūkā sniegt piedāvājumu internetā, jūs varēsiet izvēlēties pats, vai sniegt šo informāciju. Šādi nodotus datus izmantojam tikai nolūkam, kura dēļ tie tika mums nodoti. Sagatavojot atbildes uz jūsu pieprasījumiem, apstrādājot jūsu pasūtījumus, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, atsevišķos gadījumos konkrētus uzdevumus uzticam veikt apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmējiem izpaužam tikai tos datus, kuri ir būtiski uzdevuma izpildei, un tie tos izmanto tikai noteiktā uzdevuma izpildei. Turklāt pakalpojumu sniedzēji ir apņēmušies ievērot šo paziņojumu par datu aizsardzību.

3. Kādiem nolūkiem dati tiek izmantoti?

Pasūtot Preces vai Pakalpojumus vietnē, – pasūtījuma izpildei. Lai pasūtītu Vietnē piedāvātās Preces vai Pakalpojumus, Lietotājam un/vai Izmantotājam ir jāiesniedz Personas dati tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai pasūtītu konkrēto Preci vai Pakalpojumu.

Lai efektīvi sniegtu Vietnē piedāvātos, ar sēžammaisiem saistītos Pakalpojumus, – mārketinga nolūkā. Slowdown.lv rūpējas, lai Vietnē piedāvāto Preču vai Pakalpojumu pasūtīšana būtu efektīva, kā arī, lai varētu novērst identitātes zādzību gadījumus.

Lai nodrošinātu pastāvīgu Vietnes Pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību, kā arī sniegtu Lietotājam un/vai Izmantotājam pēc iespējas labākus Pakalpojumu piedāvājumus, slowdown.lv ir tiesības izmantot Personas datus arī mārketinga nolūkā, ja Lietotājs un/vai Izmantotājs izsaka savu piekrišanu (piemēram, ieklikšķinot attiecīgajā lauciņā, abonējot jaunumu vēstuli u.c.).

Mēs izmantojam arī “Google Adwords” reklāmas, kuras mums sniedz personu neidentificējamu informāciju par jums un jūsu vietnes pārlūkošanas ieradumiem Remārketinga (atkārtotā mārketinga) nolūkā. Remārketings (atkārtotais mārketings) tiek izmantots vietnes mārketinga nolūkā.

Sociālo tīklu vietnē “Facebook” Remārketings (atkārtotais mārketings) tiek izmantots nolūkā sniegt individualizēta, aktuāla satura reklāmas internetā. Šim nolūkam tiek apstrādāti šie personas dati: vieta.

Tiešā mārketinga nolūkā slowdown.lv vāc šos personas datus: elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas pilsēta, valsts. Piekrišana, lai Personas dati tiktu izmantoti mārketinga nolūkā, tiek izteikta, ieklikšķinot attiecīgajā lauciņā.

• Visi personas dati, kas tiek vākti tiešā mārketinga un citiem nolūkiem, atbilst Likuma un Vispārīgo prasību noteikumiem.

• Lietotājs un/vai Izmantotājs var atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, nosūtot elektronisku vēstuli Vietnes administratoram uz adresi: info@slowdown.lv vai ieklikšķinot pie “nepiekrītu privātuma politikai” Privātuma politikā.

• Administrējot Vietni un diagnosticējot potenciālus traucējumus, Vietnes administrators var izmantot Lietotāju un/vai Izmantotāju IP adreses – mārketinga nolūkā.

Mēs izmantojam “MailerLite” jaunumu vēstuļu sūtīšanas platformu, lai varētu apstrādāt jūsu e-pasta adreses un nosūtīt elektroniskas vēstules. “MailerLite” ir trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kurš var apstrādāt jūsu datus, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas, lai varētu uzraudzīt un pilnveidot mūsu jaunumu vēstules. Ar “MailerLite” privātuma politiku varat iepazīties adresē: https://www.mailerlite.com/privacy-policy. Jūs varat atteikties no mūsu jaunumu vēstuļu saņemšanas, nospiežot uz katras jaunumu vēstules beigās esošās saites par abonementa pārtraukšanu.

4.    Kādas darbības varu veikt pirms datu uzkrāšanas? 

Iesniedzot pieprasījumu, jums ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par uzkrātajiem ar jūsu personu saistītajiem personas datiem. Turklāt, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likumu, jums ir tiesības nepiekrist, lai jūsu dati tiktu izmantoti un (vai) nodoti reklāmas nolūkā. Tiesību aktu noteikumi jums dod tiesības arī labot, bloķēt un dzēst šos personas datus. Šajos gadījumos jums ir jāvēršas pie mums, nosūtot vēstuli rakstveidā vai rakstot uz e-pastu turpmāk tekstā norādītajai par datu aizsardzību atbildīgajai kontaktpersonai.

Lietotājs un/vai Izmantotājs sniedz slowdown.lv tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un glabāt Lietotāja un/vai Izmantotāja Personas datus tādā apmērā un tiem nolūkiem, kā tas ir noteikts Privātuma politikā un citos Vietnes dokumentos. Lietotājam un/vai Izmantotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu atļauju slowdown.lv vākt, pārvaldīt un apstrādāt tā Personas datus, pieprasīt pārtraukt vākt, apstrādāt un pārvaldīt tā Personas datus, kā arī dzēst Personas datus. Piekrišanas vākt, pārvaldīt un apstrādāt Lietotāja un/vai Izmantotāja Personas datus sniegšanai vai atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka. Saņemot no Lietotāja un/vai Izmantotāja šādu paziņojumu, slowdown.lv nekavējoties aptur tā Personas datu apstrādi, taču tas nenozīmē, ka slowdown.lvir jādzēš/jāiznīcina Personas dati, ja ir pamats glabāt datus.

Lietotājam un/vai Izmantotājam ir tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem. Lai uzzinātu, kurus personas datus slowdown.lv vāc un no kuriem avotiem, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kuriem saņēmējiem tie tiek vai tika sniegti, Lietotājam un/vai Izmantotājam ir jāvēršas pie slowdown.lv, rakstot uz e-pasta adresi, kas ir norādīta šajā Privātuma politikā. Slowdown.lv īsteno Lietotāja un/vai Izmantotāja tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem 30 kalendāro dienu laikā no Lietotāja un/vai Izmantotāja lūguma saņemšanas dienas.

Ja, iepazīstoties ar saviem Personas datiem, Lietotājs un/vai Izmantotājs konstatē, ka Personas dati nav pareizi, ir nepilnīgi vai neprecīzi, tam ir tiesības vērsties slowdown.lv, rakstot uz e-pasta adresi un lūdzot izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus Personas datus un (vai) apturēt šādu Personas datu apstrādes darbības. Personas dati tiek laboti un dzēsti vai to apstrādes darbības apturētas, pamatojoties uz datu subjekta identitāti un tā Personas datus apliecinošiem dokumentiem. Slowdown.lv īsteno Lietotāja un/vai Izmantotāja tiesības apturēt personas datu apstrādi (vai iznīcināt personas datus) 30 darba dienu laikā no Lietotāja un/vai Izmantotāja lūguma saņemšanas dienas.

Slowdown.lv Personas datus glabā 10 (desmit) gadus no to iesniegšanas brīža, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts cits datu glabāšanas termiņš.

Lietotājs un/vai Izmantotājs jau iepriekš piekrīt, ka tā datus slowdown.lv ir tiesības glabāt līdz brīdim, kad būs pabeigta atbildīgo institūciju izmeklēšana, ja tā dati tika izmantoti, lai veiktu nelikumīgu darbību, nolūkā veikt identitātes zādzību vai citu pārkāpumu, kura dēļ bija vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, kā arī, ja slowdown.lv ir saņēmis sūdzības, kas ir saistītas ar attiecīgo Lietotāju un/vai Izmantotāju, vai ja slowdown.lv ir konstatējis attiecīgā Lietotāja un/vai Izmantotāja veiktos Privātuma politikas un/vai Vietnē noteikto noteikumu pārkāpumus, vai ja pastāv cits likumīgs pamats Personas datu glabāšanai.

Īstenojot iepriekš minētās tiesības, Lietotājs un/vai Izmantotājs var vērsties pie slowdown.lv, rakstot uz e-pasta adresi: info@slowdown.lv

5.    Saites uz citām tīmekļa vietnēm 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek sniegtas saites uz citām tīmekļa vietnēm. Piezīmes attiecībā uz privātumu tiek piemērotas tikai mūsu tīmekļa vietnei. Lūdzam iepazīties ar saistīto vietņu privātuma noteikumiem.

Mēs neatbildam par citu vietņu, kuras apmeklējat, izmantojot saites, un kuras ir īpaši atzīmētas, saturu. Mēs nepiesavināmies šo vietņu saturu. Par nelegālu, maldinošu vai nepilnīgu saturu un kaitējumu, ko rada šādas informācijas izmantošana vai neizmantošana, ir atbildīgs tikai tīmekļa vietnes, uz kuru tika sniegta saite, īpašnieks. Pupt LTD uzņemas atbildību par svešām saitēm tikai gadījumos, ja tās, un tas nozīmē arī potenciāli nelikumīgs vai noziedzīgs to saturs, Pupt LTD ir reāli zināms, kā arī tehniski un pamatoti ir iespējams novērst to izmantošanu.  Papildu informācija par privātuma politiku trešo pušu vietnēs:

“Facebook” privātuma politika

“Google” un “Youtube” privātuma politika

“Instagram” privātuma politika

“Google” reklāmas iestatījumi

“Mailerlite” privātuma politika

Atteikties no “Google” partneru tīkla sīkdatnēm

Garantēt iestatījumu saglabāšanu pārlūkprogrammā

6.    Ja jums ir vairāk jautājumu

Ja jums ir vairāk jautājumu par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, lūdzu vērsties:

rakstot uz e-pastu: info@slowdown.lv

zvanot pa tālruni: +370 685 50 921

Debešķīga bauda

Mīksti un ērti, pielāgojas ķermeņa formai.

Ātrāk nekā mēbeles

Izgatavosim 3–5 dienu laikā.

Universāls izmantojums

Pārvelc, pielāgo lietošanai ārā, maini vietu.

Dizaina daudzveidība

Plaša audumu un formu izvēle.


Ņemiet vērā, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes statistikas un tirgvedības nolūkos, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi. Nospiežot pogu „Pieņemt”, jūs dodat piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Lasiet vairāk par sīkdatnēm: Privātuma politika